fitxa de l'element

Materials de tota mena

Crèdits

Lluís Xancó. Autor del Quadern virtual sobre els materials.
Autoria
Lluís Xancó. Autor del Quadern virtual sobre els materials.
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Els materials

CN [4] TEC [1]

ESO.1 [5]

Animacions i simulacions Indagació i recerca

Resum

Element centrat en els activiats del quadern virtual sobre els materials més freqüents - metalls, fusta, plàstics, materials de construcció -. L’alumnat pot utilitzar el quadern de forma autònoma i completar els seus coneixements sobre el tema amb l’intercanvi d’idees a classe i a casa. Es relacionen els materials que s’estudien a les classes amb aspectes de la vida quotidiana.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

251

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat