fitxa de l'element

Envasar i transportar

Crèdits

M. Tura Puigvert Masó
Autoria
M. Tura Puigvert Masó
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Els materials

CN [6] TEC [2]

ESO.1 [8]

Animacions i simulacions Eines TIC Imatge, so i vídeo Indagació i recerca Representacions i models Sortides i treball de camp

Resum

Activitat de treball de camp que serveix per reflexionar sobre l’ús superflu de molts materials, els quals només es produeixen per ser sacrificats en nom del mercat de productes de consum.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

349

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat