fitxa de l'element

Materials a la cuina

Crèdits

M. Tura Puigvert Masó
Autoria
M. Tura Puigvert Masó
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Els materials

CN [7]

ESO.1 [7]

Comunicació escrita Comunicació oral Sortides i treball de camp

Resum

A la cuina hi ha molts estris. Però és sostenible la cuina d’avui? Observació de què tenim a les cuines modernes i comparació amb les cuines d’altres temps. Propostes d’accions més sostenibles.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

307

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat