fitxa de l'element

Samarreta natural o sintètica?

Crèdits

Adaptació de L’activitat 2.15 del projecte Twenty first century science. University of York and Nuffield Foundation  Traducció i adaptació: M. Tura Puigvert Masó
Autoria
Adaptació de L’activitat 2.15 del projecte Twenty first century science. University of York and Nuffield Foundation Traducció i adaptació: M. Tura Puigvert Masó
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Els materials

CN [7]

ESO.1 [7]

Indagació i recerca Representacions i models Resolució de problemes

Resum

A partir del plantejament d’un problema pràctic, l’elecció de la samarreta més ecològica, caldrà fer un seguiment del cicle de vida de la fabricació de samarretes i el seu tractament com a material de rebuig. Es fa una valoració aproximada de tots els costos.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

310

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat