fitxa de l'itinerari

Els materials

Crèdits

M. Tura Puigvert Masó Lluís Xancó: Els materials Adaptació del Projecte Twenty first Century Science: El cicle de vida dels materials; Samarreta natural o sintètica.
Autoria
M. Tura Puigvert Masó Lluís Xancó: Els materials Adaptació del Projecte Twenty first Century Science: El cicle de vida dels materials; Samarreta natural o sintètica.
CDEC
Catalogació

Data

17 de febrer de 2011

CN [7]

ESO.1 [7]

Indagació i recerca Representacions i models

Resum

Consta de cinc elements: una introducció generals als diversos materials i els seus usos, una reflexió sobre la funció dels envasos i l’abús en els societats avançades, una anàlisi de l’evolució històrica dels materials a la cuina i dues activitats sobre l’anàlisi del cicle de vida dels materials.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
544

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari