fitxa de l'element

Dolç o salat

Crèdits

Montse Sánchez i col•laboradors  EDU 365 Adaptació: M. Tura Puigvert Masó
Autoria
Montse Sánchez i col•laboradors EDU 365 Adaptació: M. Tura Puigvert Masó
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

CN [6]

ESO.1 [6]

Animacions i simulacions Fonts primàries Gestió d'informació Indagació i recerca

Resum

Es tracta de treballar individualment la MUD Dolç o salat del portal Edu365 sobre el concepte de solut, dissolvent solució, procés de dissolució, concentració, solució concentrada, solució diluïda i solució saturada. És una activitat per a alumnes autònoms i amb bona predisposició per al càlcul.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
394

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat