fitxa de l'element

Separació de mescles

Crèdits

M.Tura Puigvert
Autoria
M.Tura Puigvert
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

CN [4]

ESO.1 [4]

Animacions i simulacions Comunicació escrita Comunicació oral Fonts primàries

Resum

A partir de vídeos i animacions es treballa els mètodes més usuals de separació de mescles que es podran realitzar als laboratoris del centre escolar i a casa.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

390

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat