fitxa de l'element

Els codis de la química

Crèdits

M.Tura Puigvert
Autoria
M.Tura Puigvert
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

CN [4]

ESO.1 [4]

Comunicació escrita Comunicació oral

Resum

Des dels senyals de circulació i les indicacions en cas d’emergència estem acostumats a llegir pictogrames i respectar els seus codis. Aquest element se centra en les etiquetes de la roba, les icones per classificar els plàstics qu reciclem i els pictogrames de seguretat i risc dels productes químics..

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

505

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat