fitxa de l'element

Informàtica bàsica

Crèdits

Francesc Manel Ortiz i Becerra
Autoria
Francesc Manel Ortiz i Becerra
Joan Busquets
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


ABP i Moodle

TEC [4]

ESO.1 [4]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Resolució de problemes Sortides i treball de camp Treball en context

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquest materials consta d'una sèrie d'activitats que, amb recolzament de videotutorials permet a l'alumnat assolir les competències bàsiques per al treball telemàtic i el coneixement bàsic de l'editor de textos Writer i del QCad.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

223

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat