fitxa de l'element

Suport de llibres i marc de fotografies

Crèdits

Francesc Manel Ortiz i Becerra
Autoria
Francesc Manel Ortiz i Becerra
Joan Busquets
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


ABP i Moodle

TEC [3]

ESO.1 [3]

Maquetes i construccions Treball en context

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Activitat individual de construcció d'un suport per a llibres que també és un marc de fotografies, han de cerca informació sobre una eina i explicar oralment com funciona, normes de seguretat, etc. També han de realitzar els plànols de les peces de l'objecte i la memòria tècnica de tot el procés constructiu.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
317

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat