fitxa de l'element

Quantes vegades batega el cor d'una persona al llarg de la seva vida?
Un cor

Crèdits

Data

3 de juliol de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Mesura

MAT [5]

ESO.1 [5]

Treball en context

Resum

En aquesta activitat es pretén que l’alumnat es qüestioni el camí a seguir per resoldre un problema del que hem eliminat dades per provocar la reflexió i el debat. Establert el camí, ha de mesurar els batecs del cor per minut i fer els càlculs adequats. Alhora esperem que s’admiri del nombre elevadíssim de batecs del cor en tota una llarga vida.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

961

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat