fitxa de l'element

Manteniment, seguretat i salut a l'aula de tecnologia

Crèdits

Cristina López Solano
Autoria
Cristina López Solano
Cristina López
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquesta activitat es realitza a l’aula ordinària i consta d’un material interactiu i una sèrie de documents que permeten a l’alumnat conèixer les normes de manteniment i seguretat per a una correcta utilització de les eines, els instruments i les màquines eina que ens podem trobar a l’aula de tecnologia.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

287