fitxa de l'element

A quina cursa correspon la foto finish?
Cursa atlètica

Crèdits

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Mesura

MAT [4]

ESO.1 [4]

Representacions i models

Resum

En aquesta activitat l’alumnat ha d’usar el que sap sobre decimals i numeració
posicional per poder descobrir a quina cursa correspon la foto finish que se’ls mostra,
relacionant els seus càlculs comparatius entre els tres primers classificats amb la
distància que es porten a la foto finish.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

335

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat