fitxa de l'element

Les propietats dels materials

Crèdits

Jaume Casasola Andiñach
Autoria
Jaume Casasola Andiñach
Cristina López
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquest material en format digital permet a l’alumnat fer assatjos de propietats a diversos materials. A més consta d’un qüestionari en el que s’explicarà la utilització adequada de diferents objectes tenint en compte les seves propietats. Tant la primera part com la segona estan pensades per ser realitzades en grups a l’aula de tecnologia.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

249

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat