fitxa de l'element

Identificació de fustes

Crèdits

Jaume Casasola Andiñach
Autoria
Jaume Casasola Andiñach
Cristina López
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia

TEC [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. 1r d'ESO. Aquest material en format digital consta de quatre activitats que permeten a l’alumnat descriure els passos que segueix la fusta des de que es talla l’arbre fins que es transforma en un objecte d’utilitat així com relacionar unes mostres de fustes amb el grup al qual pertanyen. Aquesta activitat està pensada per ser realitzada una part individualment i una altra part en grups a l’aula ordinària.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

201

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat