fitxa de l'element

Imatges misterioses... d'on són? de què ens parlen?
mapa històric de la mesura del Meridià a Catalunya

Crèdits

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Mesura

MAT [3]

ESO.1 [3]

Resum

En aquesta activitat ens proposem que l’alumnat cerqui informació relacionada amb l’invent del metre i redacti un microrelat per a cadascuna de les imatges que se li mostren. Aquests microrelats poden ser més o menys elaborats segons el desitg del professorat i el nivell de l’alumnat. Posteriorment poden resentar-los a tot el grup i parlar-ne en gran grup.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

309

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat