fitxa de l'itinerari

Relacions i canvi
Image amb el titol de l'itinerari

Crèdits

Montserrat Gelis
Autoria
Montserrat Gelis
Catalogació

Data

22 de novembre de 2012

MAT [1]

ESO.1 [1]

Resum

Les activitats d’aquest itinerari s'han dissenyat principalment amb la idea de fomentar l’autonomia i iniciativa personal de l’alumne/a, potenciar el treball en equip i atendre la diversitat. Com a objectius específics cal destacar la capacitat de l’alumne/a per deduir i modificar conjectures, relacionar conceptes i realitzar abstraccions, realitzar induccions i deduccions, particularitzar i generalitzar i utilitzar diferents llenguatges i models matemàtics per identificar, representar i dotar de significat relacions quantitatives de dependència entre variables.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

272

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari