fitxa de l'itinerari

Espai i Forma
Imatge amb el titol de l'itinerari

Crèdits

Materials EDAD, Montserrat Gelis
Autoria
Materials EDAD, Montserrat Gelis
Catalogació

Data

22 de novembre de 2012

MAT [1]

ESO.1 [1]

Resum

El conjunt d’activitats que formen part d’aquest itinerari es dissenyen principalment amb la idea de fomentar l’autonomia i iniciativa personal de l’alumne/a, potenciar el treball en equip i atendre la diversitat. Es tracta majoritàriament de materials interactius que permeten el treball tant individual com en equip de manera que es fomenti el diàleg i la col•laboració entre els companys raonant les diferents interpretacions que els suggereixen les escenes proposades.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

310

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari