fitxa de l'element

Som més nois o més noies?
Som més nois o més noies?

Crèdits

IDESCAT
Autoria
IDESCAT

Data

24 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Aprenestadistica
Aprenestadistica

MAT [4]

ESO.1 [4]

Eines TIC

Resum

En aquesta activitat l’alumnat haurà de comptar els nens i nenes de la classe, calcular la mitjana aritmètica i comparar la distribució per sexes amb la de Catalunya i la pròpia comarca. També haurà de fer una recollida d’informació per a realitzar una piràmide de les famílies i diferents diagrames de sectors de la comarca. Finalment comentarà les dades dels tres àmbits analitzats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
345

Materials de l'element