fitxa de l'element

Climes càlids
Sabana, Àfrica. Autor: eismcsquare. Creative Commons Atribución 2.0

Crèdits

Elisabeth Dòria, Mercè Piqueras, Josep Rovira i Assumpta Sopeña
Autoria
Elisabeth Dòria, Mercè Piqueras, Josep Rovira i Assumpta Sopeña

Data

12 de novembre de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Castell de Selma (Aiguamúrcia). Angela Llop.  - 4CC BY-SA 2.0
La configuració del paisatge: relleu i clima
379

Materials de l'element