fitxa de l'element

On agafem l'avió?
On agafem l'avió?

Crèdits

IDESCAT
Autoria
IDESCAT

Data

24 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Estadística i Atzar

MAT [3]

ESO.2 [3]

Eines TIC

Resum

En aquesta activitat s’analitza la tipologia de vols de cadascun dels aeroports catalans, es fa un buidatge de les dades i es calcula els tants per cents que representen. L’estudi dels vols en els darrers nou anys es reflecteix en un diagrama de barres i després s’elabora un informe de cada aeroport tenint en compte les dades estudiades i la zona geogràfica en la que estan ubicats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

247

Materials de l'element