fitxa de l'element

Investiguem sobre el compost

Crèdits

Roser Ylla Boré i Rosa Maria Tarin
Autoria
Roser Ylla Boré i Rosa Maria Tarin
Jesús Chivite
Catalogació

Data

27 d'abril de 2012

MEDI [5]

EP.CS [5]

Comunicació escrita Comunicació oral Eines TIC Fonts primàries Resolució de problemes

Resum

A partir del fet que en la majoria d’escoles, el fer compost és una pràctica normal ; fem aquesta proposta, per capacitar l’alumnat, cap al’aprenentatge de la ciència tot investigant, pensant,aprenent resolent questions i esbrinant fenòmens de l’entorn.

També es preten adquirir valors de respecte cap a l’entorn i continguts propis de l’educació per a la sosteniblilitat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

572