fitxa de l'element

Divisibilitat
quadres a repartir en files iguals formant un rectangle

Crèdits

Victoria Oliu
Autoria
Victoria Oliu
Grup ICE UdG
Catalogació

Data

16 de gener de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Numereció i Càlcul
Numeració i càlcul

MAT [2]

ESO.1 [2]

Representacions i models

Resum

Quadern en format pdf (de 14 fulls comptant la portada, índex, solucionari i enllaços relacionats) que permet treballar de manera autònoma, a ritmes diferents, facilitant l’avaluació i control d’aprenentatge. Es tracten els objectius mínims d’aprenentatge incidint en els conceptes clau. Basat essencialment en la resolució de petits problemes, la majoria d'ells relacionats amb la vida diària. Conté també un enllaç a la versió web interactiva del quadern. Acompanya el quadern dos documents GeoGebra interactius i referències a altres activitats web per tractar la diversitat a l'aula. S'adjunta un paquet SCORM per restaurar tot el material en un entorn virtual.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

434