fitxa de l'element

Dels orígens de Roma a l'Imperi
Dels orígens de Roma a l'Imperi/ Autora: Montse Alsius

Crèdits

Montserrat Alsius
Autoria
Montserrat Alsius

Data

26 de setembre de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

El món clàssic/ Autora: Montse Alsius a partir de mapes i cliparts d´ús lliure per a educació.
El món clàssic: interactuem i coneguem

CS [2]

ESO.1 [2]

Eines TIC Gestió d'informació

Resum

Diverses activitats per treballar la cronologia de la història de l’Antiga Roma i les principals característiques de cadascuna de les etapes: Monarquia, República i Imperi. Començaran elaborant una línia del temps a partir de la informació que trobaran a internet a l’adreça que se’ls proporciona. Després, a partir de breus textos informatius, han d’anar responent preguntes relacionades amb cadascun dels períodes esmentats. Acabaran la fitxa comentant, a partir de la interpretació d’un mapa conceptual, les principals diferències entre l’organització política de la República i l’Imperi.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
412

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat