fitxa de l'element

Ens situem en el temps
Temple de Luxor (Egipte)

Crèdits

Xavier Marin i Montserrat Richou
Autoria
Xavier Marin i Montserrat Richou
Montse Richou
Catalogació

Data

13 de juny de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Fang sorrenc
Un passeig per Mesopotàmia i Egipte

CS [2]

ESO.1 [2]

Comunicació oral Eines TIC Mapes i plànols Maquetes i construccions Taules i gràfics

Resum

Aquesta proposta se centra en la localització cronològica de les civilitzacions antigues i les innovacions aportades per les primeres cultures urbanes. Consta de dues activitats. A la primera, l’alumnat haurà d’elaborar el comentari d’un eix cronològic d’un blog. A la segona, l’alumnat haurà de comparar els aspectes més rellevants d’un poblat neolític amb els d’una ciutat de Mesopotàmia o de l’Antic Egipte.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
616

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat