fitxa de l'element

El motor de gasolina de quatre temps
Imatge de la pròpia web didàctica sobre el motor de gasolina de quatre temps

Crèdits

Cristóbal Sánchez
Autoria
Cristóbal Sánchez
Cèsar Caparrós
Catalogació

Data

3 de febrer de 2011

TEC [1]

ESO.3 [1]

Animacions i simulacions Eines TIC Imatge, so i vídeo

Resum

Tecnologies 3r ESO: Aplicatiu multimèdia que introdueix l'estructura i el funcionament del motor de gasolina de quatre temps. Té animacions i es pot utilitzar en dos versions: lliure (es pot navegar lliurement per totes les opcions) i dinàmica (per passar d´un apartat a l'altre cal contestar bé unes preguntes tipus test). L'índex és el següent: 1. Introducció i quins automòbils l'utilitzen; 2. Característiques del combustible; 3.Avantatges i inconvenients d'aquests motors; 4.Diferències amb el diesel; 5. Parts d´un motor de benzina, especialment dels cilindres; 6. Encesa; 7.Fases o temps d´un motor de benzina; 8. Possibles disposicions dels cilindres; 9.Sistemes auxiliars dels motors de benzina(carburació, encesa, refrigeració i lubricació

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

869

Materials de l'element