Què és l’ARC?

L’ARC és una aplicació web que conté i ofereix propostes d’activitats, recursos i itineraris vinculats al currículum i que poden ser útils a mestres i professorat en el seu treball a l’aula. Es tracta de “recobrir” el currículum amb propostes didàctiques que impulsin millores metodològiques. El mot ARC és acrònim d’Aplicació de Recobriment Curricular i recull recursos de les àrees de matemàtiques, de llengües, de ciències socials, de ciències naturals i de tecnologia.

L’ARC s’ha promogut des dels CESIRE, Centres de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa, que depenen del Departament d’Ensenyament:

                CREAMAT de matemàtiques
                AULATEC de tecnologia
                CERES de ciències socials i filosofia
                CEDEC de ciències naturals
                CIREL de llengües
                CREAV d'audiovisuals