Ortografía

fitxa de l'element

Ortografia. Com activar la memòria visual

Crèdits

Alegria Julià Danés
Autoria
Alegria Julià Danés
Francina Martí Cartes
Catalogació

Data

18 de desembre de 2013

CAT [3]

EP.CM [1] EP.CS [2]

Exercitació lingüística

Resum

La bona o mala ortografia és una predisposició en les persones, que està estretament relacionada amb la memòria visual. Les persones que no disposen de manera innata d’aquesta habilitat, l’han d’exercitar per tal d’activar-la. Per a tal fi, proposem una sèrie d’activitats. Els dictats són una eina molt eficaç per a fixar l’ortografia, sobretot si es fan dictats preparats, dictats de paraules amb alguna dificultat concreta, dictats memorístics... I sobretot, el més important és fer lletrejar les paraules equivocades.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
1721

fitxa de l'element

Dictats en línia

Crèdits

CESIRE, àmbit lingüístic
Autoria
CESIRE, àmbit lingüístic
Laura Farró
Catalogació

Data

27 d'octubre de 2016

CAT [6]

ESO.1 [6]

Comunicació escrita Comunicació oral Eines TIC Exercitació lingüística Imatge, so i vídeo

Resum

L'activitat proposa dictats en línia, que corresponen als nivells elemental, intermedi, suficiència i superior (del B1 al C2). Cada dictat es compon d’un text escrit per veure la solució i d’una audició o enregistrament sonor, més ràpida o més lenta segons ho necessiti l’alumne.

Útils per treballar les regles generals i particulars de l'ortografia i les seves excepcions.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
628

Materials de l'element

fitxa de l'itinerari

¿Pasas palabra?

Crèdits

ENLACES y ELEMENTOS PROPUESTOS: Pitu Chamorro, Lourdes Domenech, Pilar Polo, José R. Olalla, Elena Rodríguez, José Hernández, Marifé Lara, Manuel Guerrero, C. Virtual Cervantes, MEC.
Autoria
ENLACES y ELEMENTOS PROPUESTOS: Pitu Chamorro, Lourdes Domenech, Pilar Polo, José R. Olalla, Elena Rodríguez, José Hernández, Marifé Lara, Manuel Guerrero, C. Virtual Cervantes, MEC.
Yolanda Sediles
Catalogació

Data

25 de novembre de 2010

CAS [1]

ESO.1 [1]

Resum

Material formado únicamente por unas sencillas instrucciones –abiertas a modificaciones- para crear un rosco basado en el del concurso de “Pasapalabra”. Para acompañarlo, empezamos calentando motores con unos breves juegos lingüísticos (palabras enmascaradas, camufladas, sílabas insertadas). Finalmente, se aportan otras posibilidades para llevar la lengua al aula a través de juegos diversos (“sigue la flecha”): juego de rol, trivial de Lengua, Pasapalabra on line, 25 preguntas sobre Lengua y Literatura, entre otros.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

298

Materials de l'itinerari

Documents per al professorat

Elements de l'itinerari

fitxa de l'element

Pasapalabra on line

Crèdits

Beatriz Martín, José Hernández
Autoria
Beatriz Martín, José Hernández
Yolanda Sediles
Catalogació

Data

10 de novembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


¿Pasas palabra?

CAS [1]

ESO.1 [1]

Comunicació oral Exercitació lingüística Jocs

Resum

Como su nombre indica, se trata de poner en práctica la ejercitación lingüística a partir de la elaboración de un rosco de “Pasapalabra” y su posterior resolución. En esta página aparecen 25 definiciones que han de resolverse (Hot Potatoes). A través de ellas podemos repasar su contenido, así como el concepto de definición y cuestiones ortográficas y gramaticales. Si bien se trata de una actividad que puede aplicarse independientemente, aparece enlazado en la SECUENCIA 5 (“¿Pasas palabra?”), donde aparecen otras propuestas de juegos lingüísticos.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

335

Materials de l'element

fitxa de l'element

Lengua Castellana y Literatura para Secundaria
Fuente: http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es

Crèdits

Ángel Prieto
Autoria
Ángel Prieto
Yolanda Sediles
Catalogació

Data

5 de novembre de 2010

CAS [1]

ESO.1 [1]

Exercitació lingüística

Resum

Conjunto de actividades del área de Lengua Castellana y Literatura para Secundaria que se articulan en torno a: Comunicación, Gramática, Léxico, Ortografía, Literatura y Lenguaje. Se trata de ejercicios diversos, autocorrectivos, creados con JClic. Seleccionando cualquiera de los títulos propuestos podemos acceder a las actividades, que disponen de un contador de intentos, aciertos y tiempo empleado. Pueden servir como refuerzo, consolidación o profundización de los aprendizajes y aparecen enlazadas en la SECUENCIA 3 (“Este texto era una ruina”).

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

329

Materials de l'element