fitxa personal

Yeni Acosta Inchaustegui
imatge perfil d'usuari

Informació del perfil
Professora associada a la Universitat de Girona. Membre del grup de recerca: "Educació, Infància i Connexions" de la UdG. Màster en Atenció a la diversitat en una educació inclusiva. Graduada de Mestre en Educació Infantil amb Menció en “Expressions i ambients a l’Escola Infantil”.
CESIRE al qual té vinculació

participació

itineraris