proposta destacada

element Life in the UK

Life in the UK

ÀMBI [4] ANG [6]

CURSE [1] GRADU [3] LLENG [6]

AICLE/CLIL/EMILE Comunicació escrita Comunicació oral Eines TIC Exercitació lingüística

Aquest és un projecte entorn a la cultura del Regne Unit. En una primera sessió es presenta el projecte i s’agrupa a l’alumnat segons els seus interessos. Són ells mateixos els que elaboren a continuació un llistat de preguntes entorn al seu subtema d’interès (menjar, transport, tradicions, festes, música, arts...). Durant el transcurs del projecte hauran de trobar resposta a les seves preguntes inicials i fer un podcast de Q&A (Preguntes i respostes). Al llarg del projecte es va treballant vocabulari relacionat amb la temàtica, com treballar de manera col•laborativa, i com valorar i donar feedback a la feina dels companys/es.

darreres propostes

element La nit al museu Satorras

La nit al museu Satorras

CULTU [2] VISUA [1] LLAT [1]

ESO.3 [2] ESO.4 [2]

Comunicació oral Eines TIC Imatge, so i vídeo Indagació i recerca