proposta destacada

element L'orquestra

L'orquestra

MÚSI [4]

ESO.1 [2] ESO.2 [2]

Comunicació escrita Comunicació oral Eines TIC Gestió d'informació Imatge, so i vídeo

A través d’aquesta activitat l’alumnat farà una recerca pautada per assolir els diferents conceptes associats a la formació orquestral. Aquesta recerca es centrarà en -la identificació de les diferents formacions orquestrals (de cambra, simfònica, filharmònica), -la introducció en l’àmbit de l’organologia (coneixement de les característiques dels diferents instruments i els seus intèrprets més celebres). -el coneixement del paper del director com a referent de les orquestres El procés d’aprenentatge en aquesta activitat és vivencial i significatiu i fa ús del es noves tecnologies per tal de consolidar els continguts apresos. Faran recerca on line, construir kahoot, crear audiovisuals.

darreres propostes

element Ens fem un selfie?

Ens fem un selfie?

MAT [1]

ESO.4 [1]

Raonament i argumentació

element Joc de filòsofes

Joc de filòsofes

FL [1] HFL [1]

BTX.1 [1] BTX.2 [1]

Indagació i recerca Jocs Raonament i argumentació

element FILO&Co

FILO&Co

FL [5] HFL [4] FILOS [3]

BTX.1 [5] BTX.2 [4] ESO.4 [3]

Comunicació oral Exercitació lingüística Jocs