proposta destacada

element El sistema Terra en imatges

El sistema Terra en imatges

CTMA [5]

BTX.1 [1] BTX.2 [4]

Gestió d'informació Representacions i models

El material que es presenta és un resum en format gràfic de les relacions entre els diferents subsistemes de la Terra. Les relacions entre els subsistemes estan representades en forma de fletxes, ampliacions, l’ús del color i la descripció dels peus de figura. El material pot ser usat de tres maneres diferents, tot i que no se’n descarten d’altres: a) com a material permanent de consulta, on el professorat l’ha de presentar a principi de curs i fer-ne referència a mesura que avanci en els continguts del curs; 2) com a material d’autoavaluació on l’alumnat es corregeix els resums individuals dels temes que es requereixen com a activitat d’ensenyament-aprenentatge; i 3) com a context general on s’emmarque

darreres propostes

element Cançó de les rentadores II, Mercè Rodoreda

Cançó de les rentadores II, Mercè Rodoreda

ÀMBI [2]

GRADU [2]