Avís legal

Definició de l’ARC

L’ARC és un espai al servei dels mestres i del professorat per compartir propostes d’activitats, recursos i itineraris de qualitat associades a les competències bàsiques i al currículum. Es tracta de “recobrir” el currículum amb propostes didàctiques que impulsin millores metodològiques. El mot ARC és l’acrònim d’Aplicació de Recursos al Currículum.

ISSN de les propostes ARC

L'ISSN (International Standard Serial Number) és un Número Internacional Normalitzat per a Publicacions en Sèrie de vuit dígits que identifica de forma inequívoca publicacions en sèrie de tota mena. Totes les propostes ARC tenen aquest número ISSN: 2696-8460 que les persones autores poden fer servir per acreditar que tenen una publicació digital en aquesta aplicació. Tens més informació a la Biblioteca de Catalunya.

Propietat intel•lectual

L’ARC i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Departament d’Educació o d’algun organisme vinculat a aquest, o de terceres persones que n’hagin autoritzat l’ús dels continguts, l’autoria dels quals es fa constar als elements didàctics corresponents. Atesa la finalitat educativa de l’ARC, sotmetem tots aquests materials a una llicència oberta de Creative Commons, que es reserva el dret de reconeixement de l’autoria i d’exigir que no es faci cap mena d’ús comercial ni de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original. En tot cas, es respectarà el que estableix la normativa sobre reutilització de la informació continguda en webs de la Generalitat de Catalunya i que pot consultar-se en aquest enllaç.

Responsabilitat pels continguts

Els CESIRE vetllen per tal que la qualitat de les propostes didàctiques de l’ARC sigui la major possible. Tanmateix, atès el seu elevat nombre, no poden responsabilitzar-se de l’absoluta correcció de cadascun d’ells pel que fa als aspectes didàctics, lingüístics o socials, tot i que tenen plena confiança en els professionals de l’educació que col•laboren en l’aportació de continguts.

Enllaços externs

Els elements i itineraris de l’ARC poden contenir enllaços a sistemes externs, la permanència dels quals no depèn directament del CESIRE. Us agrairem molt que ens notifiqueu qualsevol irregularitat que hi aprecieu per tal que puguem esmenar l’error de la manera que escaigui.

Responsabilitat pel funcionament

El Departament d’Educació no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a l’ARC o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. Tanmateix es realitzaran totes aquelles feines necessàries per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar els continguts, sempre que no apareguin causes que ho facin impossible o siguin de difícil execució i fins on els medis disponibles ho permetin.

Responsabilitats per l’ús

Tant l’accés a l’ARC com l’ús inconsentit que es pugui fer dels seus continguts és de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari que el realitzi. El Departament d’Educació no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús. Així mateix no es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest.

Avís de continguts inadequats

En cas que es produís qualsevol mena de vulneració de la legalitat vigent o de les condicions de servei de l’ARC, s’agrairà que s’informi, a través dels CESIRE, per tal que es procedeixi a comprovar les raons i a modificar o retirar, si escau, els continguts inadequats.