Avís legal

Definició de l’ARC

L’ARC és un espai al servei dels mestres i del professorat per compartir propostes d’activitats, recursos i itineraris de qualitat associades a les competències bàsiques i al currículum. Es tracta de “recobrir” el currículum amb propostes didàctiques que impulsin millores metodològiques. El mot ARC és l’acrònim d’Aplicació de Recursos al Currículum.

Responsabilitat pels continguts

Els CESIRE vetllen per tal que la qualitat de les propostes didàctiques de l’ARC sigui la major possible. Tanmateix, atès el seu elevat nombre, no poden responsabilitzar-se de l’absoluta correcció de cadascun d’ells pel que fa als aspectes didàctics, lingüístics o socials, tot i que tenen plena confiança en els professionals de l’educació que col•laboren en l’aportació de continguts.

Enllaços externs

Els elements i itineraris de l’ARC poden contenir enllaços a sistemes externs, la permanència dels quals no depèn directament del CESIRE. Us agrairem molt que ens notifiqueu qualsevol irregularitat que hi aprecieu per tal que puguem esmenar l’error de la manera que escaigui.

Responsabilitat pel funcionament

El Departament d’Ensenyament no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a l’ARC o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. Tanmateix es realitzaran totes aquelles feines necessàries per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar els continguts, sempre que no apareguin causes que ho facin impossible o siguin de difícil execució i fins on els medis disponibles ho permetin.

Responsabilitats per l’ús

Tant l’accés a l’ARC com l’ús inconsentit que es pugui fer dels seus continguts és de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari que el realitzi. El Departament d’Ensenyament no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús. Així mateix no es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest.

Avís de continguts inadequats

En cas que es produís qualsevol mena de vulneració de la legalitat vigent o de les condicions de servei de l’ARC, s’agrairà que s’informi, a través dels CESIRE, per tal que es procedeixi a comprovar les raons i a modificar o retirar, si escau, els continguts inadequats.