x Fonts primàries x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Raonament i argumentació x Gestió d'informació