x Fonts primàries x Indagació i recerca x Eines TIC x Comunicació oral x Sortides i treball de camp