x Material manipulable x Raonament i argumentació x Comunicació oral x Indagació i recerca