x Eines TIC x Experimentació x Treball en context x Indagació i recerca x Taules i gràfics