x Experimentació x Raonament i argumentació x Resolució de problemes