x Experimentació x Raonament i argumentació x Exercitació lingüística