x Experimentació x Taules i gràfics x Material manipulable