x Experimentació x Taules i gràfics x Resolució de problemes