x Comunicació oral x Exercitació lingüística x Material manipulable