x Jocs x Comunicació oral x Experimentació x Exercitació lingüística