x Material manipulable x Resolució de problemes x Indagació i recerca