x Maquetes i construccions x Material manipulable x Raonament i argumentació x Jocs