x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació x Material manipulable