x Resolució de problemes x Jocs x Indagació i recerca