x Comunicació oral x Experimentació x Jocs x Material manipulable