x Jocs x Experimentació x Material manipulable x Comunicació oral x Exercitació lingüística