x Jocs x Experimentació x Material manipulable x Resolució de problemes