x Projectes de centre x Resolució de problemes x Comunicació oral x Experimentació