x Resolució de problemes x Representacions i models x Jocs x Maquetes i construccions